मौनता (कविता)

भनन ल

आज साँचो साँचो भनन ल ,

तिमिलाइ फरक पर्छ कि नाई?

तिमिलाइ फरक पर्छ कि नाई ?

म हुनु , र नहुनुमा

म रिसाउनु , र तिमिलाई सताउनु मा

म बौलाहा झै ,

तिमिलाई हेरेर एकोहोरो मुस्कुराउनुमा

म पतर पतर गर्नु,

अनि चुपचाप मौन बस्नुमा,

म तिम्रो सामिव्यमा हुनु,

अनि कोसौ ताढा हुनुमा तिमिलाई फरक पर्छ कि नाई?

बोलन ल, आज साँचो साँचो बोलन ल,

केही मलाई जान्नु छ केही तिमिलाई भन्नू छ

चिसो बतासको स्पशमा फुलको सुबासमा,

झरिका थोपाहरुमा,

अनि तिम्रो हृदयको आगँनिमा

मलाई तिमिले पाउँछौ कि नाई?

भनन ल,

बोलन ल,

तिमि भित्र म छु कि नाइँ?

मेरो याद तिमिलाई आउछ कि नाइँ ?

मेरो मौनताले तिमिलाई दुखाउछ कि नाइँ ?

भनन ल,

जुन प्रश्नहरुले मलाई सताइरा छ

के यी प्रश्नले तिमिलाई सताइराछ कि नाइँ ?

के यी प्रश्नहरुले तिम्रो मनलाई छुइराछ्

कि नाइँ ?

उफ

हेरन म पनि कति बुद्द्धु छु

तिमिलाई कसरी थाहा हुन्छ है?

यी सब प्रश्न त आफै संग सोधिरा छु

आफ्नै मौनतामा खोजिरा छु |     -- विनि श्रेष्ठ